Cases

TNS NIPO

TNS NIPO is een full service marktonderzoekbureau. Voor haar kwalitatieve interviews en groepsdiscussies doet het bureau geregeld een beroep op LINQ. De notulisten van LINQ ontzorgen de onderzoekers van TNS NIPO totaal. Onze getrainde notulisten luisteren mee en tikken alles wat ze horen meteen in. Ze zijn zo ervaren dat de marktonderzoekers van TNS NIPO direct na afloop van het onderzoek al de letterlijk uitgewerkte gespreksverslagen in handen hebben. Meteen klaar om te gebruiken in hun analyses!

TNS goede kleur