disclaimer

 

Hoewel de grootste zorg is besteed aan de samenstelling van deze website, aanvaardt BY WHARF B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van op deze site of op een gekoppelde website voorkomende informatie.  

Overname van de artikelen op deze website is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.