Deel I : Vakdiploma

In het eerste deel gaan we je voorbereiden op het landelijk examen ‘HTV’ dat maandelijks wordt afgenomen door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Dit examen wordt afgenomen in Amersfoort en bestaat uit 4 modulen:

  • Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I  -> je ontvangt hiervoor een lesboek + e-learning
  • Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid II -> je ontvangt hiervoor een lesboek + e-learning
  • Sanctionerend optreden -> je krijgt hierin training
  • Dienstverlening en calamiteiten -> je krijgt hierin training

Het is de bedoeling dat je jezelf met behulp van het lesmateriaal gaat voorbereiden voor het landelijk examen. Maar ter ondersteuning organiseren we een aantal klassikale trainingen. Die worden verzorgd in Rotterdam.

Verwachte studielast: 60 uur

Deel II: MBO Diploma en praktijkexamen Vakdiploma

In het derde deel behaal je de aanvullende modulen waarmee je het officiële MBO diploma behaalt.  Deze worden geëxamineerd in Rotterdam. Indien je een opleiding op een hoger niveau volgt of hebt doorlopen vragen wij hier vrijstelling voor aan.

MBO Vakken:
Rekenen (niveau 2F)
Nederlands (niveau 2F)
Loopbaan en burgerschap

Verwachte studielast: 24 uur