Deel I : Vakdiploma

In het eerste deel gaan we je voorbereiden op het landelijk examen ‘Beveiliger’ dat maandelijks wordt afgenomen door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging (SVPB). Dit examen wordt afgenomen in Amersfoort en bestaat uit 3 modulen:

  • Wettelijke Kaders -> je ontvangt hiervoor een lesboek + e-learning
  • Beveiligen van Objecten -> je ontvangt hiervoor een lesboek + e-learning
  • Waarnemen Basis -> je ontvangt hiervoor e-learning

Het is de bedoeling dat je jezelf met behulp van het lesmateriaal gaat voorbereiden voor het landelijk examen. Maar ter ondersteuning organiseren we een aantal klassikale lessen. Die worden verzorgd in onze lesruimte in Utrecht.

Verwachte studielast: 60 uur

Deel II: Luchthavenbeveiliger

In het tweede deel wordt je opgeleid als Luchthavenbeveiliger, dit noemen we de CPH training.  Tijdens deze training leer je om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren in de ’security lane’.

De training duurt in totaal 7 werkdagen en wordt afgesloten met een examen. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor deze training.

Nadat je de CPH training hebt behaald start het inwerktraject.

Nadat je Deel II hebt afgerond start je praktijkstageperiode. Je bent dan werkzaam op de luchthaven.

Verwachte studielast: 112 uur

 

Deel III: MBO Diploma en praktijkexamen Vakdiploma

In het derde deel behaal je de aanvullende modulen waarmee je het officiële MBO diploma behaalt.  Deze worden geëxamineerd in Amersfoort en Deventer.

Beveiligingsvakken:

  • Specifiek rapporteren (basis)
  • Loopbaan en burgerschap

MBO Vakken*

  • Rekenen (niveau 2F)
  • Praktisch handelen (basis)
  • Nederlands (niveau 2F)

* Indien je een opleiding op een hoger niveau volgt of hebt doorlopen vragen wij hier vrijstelling voor aan.

Verwachte studielast: 48 uur